CMC S.A. - producent soli sodowej karboksymetylocelulozy

Jak działają plastyfikatory i gdzie znajdują zastosowanie?

tynkowanie

Plastyfikatory to domieszki chemiczne do betonów, zapraw, wylewek. Ich dodatek powoduje poprawę elastyczności i urabialności mieszanki, zmniejszenie ilości wody, poprawę spoistości (kohezji) oraz poprawę wytrzymałości i odporności na niskie temperatury.

Plastyfikatory w przemyśle mają szerokie zastosowanie. Występują zazwyczaj w dwóch postaciach – jako proszki lub jako płyny i można je podzielić ze względu na funkcje, jakie spełniają. Wyróżniamy następujące ich rodzaje:

 

 • plastyfikatory zagęszczające,
 • plastyfikatory zwiększające ilość wody,
 • plastyfikatory zwiększające płynność mieszanki,
 • plastyfikatory napowietrzające,
 • plastyfikatory przyspieszające lub opóźniające szybkość wiązania,
 • plastyfikatory barwiące,
 • plastyfikatory ekspansywne,
 • plastyfikatory pianotwórcze,
 • plastyfikatory adhezyjne,
 • plastyfikatory zwiększające wodoszczelność.

Jak domieszki dyspergujące wpływają na mieszankę chemiczną?

Plastyfikatory mają właściwości dyspergujące, wpływają na rozluźnienie i upłynnienie struktury mieszanki chemicznej. Redukcja ilości wody w mieszance powoduje zwiększenie spójności i trwałości mieszaniny. Wśród domieszek dyspergujących wyróżniamy:

 • plastyfikatory – mają działanie uelastyczniające, wpływają na zmniejszenie ilości wody zarobowej w mieszance o 5-12%, bez zmiany konsystencji mieszaniny,
 • superplastyfikatory – domieszki upłynniające, wpływają na redukcję ilości wody zarobowej w mieszance o ponad 12%.

Efektem zastosowania domieszek dyspergujących w mieszankach jest zwiększenie ich wodoszczelności oraz odporności na mróz i wysokie temperatury.